ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

26/03/2564   ประกาศรื้อถอนบ้านพัก
29/10/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบออกซิเจนไปป์ไลน์
12/10/2563   ประกาศประกวดราคาติดตั้งระบบออกซิเจนไปป์ไลน์
7/10/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2ล้อ
17/09/2563   เผยแพร่แผน
17/09/2563   ประกาศแผนไปป์ไลน์
11/09/2563   เรืองประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2ล้อ
18/05/2563   ประมูลขายทอดตลาด
30/01/2563   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
22/01/2563   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
13/12/2562   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
13/12/2562   ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
13/12/2562   คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด การเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
13/12/2562   ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพรหมบุรี
13/12/2562   ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
13/12/2562   ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
13/12/2562   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562
13/12/2562   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม