โรงพยาบาลพรหมบุรี เปิดดำเนินการครั้งแรกในปี 2536 เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอพรหมบุรี มีขนาด 10 เตียง(ปัจจุบันกำลังปรับเปลี่ยนเป็น 30 เตียง)
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีมีสถานที่สำคัญในอำเภอซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบคือวัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม)
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 140 กิโลเมตร มีประชากรที่รับผิดชอบประมาณ 30,000 คน

 

หน้าที่และภารกิจหลักคือการให้บริการ 4 ด้านคือ

1. รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีที่ตั้งติดถนนสายเอเชีย กรุงเทพฯ-สายภาคเหนือ(ไปเชียงใหม่)
2. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตรับผิดชอบและใกล้เคียง ทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ให้บริการฉีดวัคซีนเด็กตั้งแต่แรกเกิด ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ
3. ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ในชุมชน
4. ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่ส่งต่อไปรักษาแล้วนำกลับมาฟื้นฟูสภาพ เช่น ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมอง ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก เป็นต้น