โรงพยาบาลพรหมบุรี

172 หมู่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120

เบอร์โทรศัพท์ : 036-599-841