วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพรหมบุรี พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”

 

โรงพยาบาลพรหมบุรี  

“จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.30 น. 

จิตอาสาพร้อมด้วยประชนชนร่วมกันรณรงค์ลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชนบ้านเก่า หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี