4 กันยายน 2562
กิจกรรม"คนสิงห์บุรี รักษ์สุขภาพ ความสะอาด และต้นไม้" เดิน-วิ่ง-ปั่น-ทำความสะอาด-เก็บเมล็ดพันธ์-ปันน้ำใจ (Exercise for Clean and Environment) ในการนี้
โรงพยาบาลพรหมบุรีขอขอบพระคุณ อบต.บ้านหม้อ ที่มาช่วยพัฒนาถนนด้านข้างโรงพยาบาลพรหมบุรีให้สะอาดสวยงาม เป็นที่สัญจรอย่างสะดวกสำหรับประชาชนครับ