วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลพรหมบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมบุรี และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี จัดโครงการคัดกรองผู้ป่วย โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุปี 2562 โดยมีผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบเข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน