วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น.

นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพรหมบุรีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ณ อาคารถาวรวัตถุ ก่อนเริ่มกิจกรรม"Ecercise for clean and Environment"โดยวันนี้ตรวจสอบการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธ์ที่เพาะกล้าไว้ พบว่ามีการเจริญเติบโตดี จากนั้นได้ร่วมกันปลูกไม้ผลในบริเวณโรงพยาบาลจำนวน 4 ต้น และวางแผนการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน