โรงพยาบาลพรหมบุรี “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
  • 2 December 2019
  • 633
  • 0
  วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพรหมบุรี พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อร่วมกันจัดกิจก...
Read More
โรงพยาบาลพรหมบุรีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ณ อาคารถาวรวัตถุ
  • 12 September 2019
  • 500
  • 0
  วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพรหมบุรีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ณ อาคารถาวรวัตถุ...
Read More
View all news